Premium Vector | Pink ribbon - breast cancer awareness

 

Karcinom dojke predstavlja jedan od najvećih zdravstvenih izazova u modernom društvu među ženskom populacijom, kao i, iako rjeđe, među muškarcima. Karcinom dojke je transformacija zdravih ćelija iz dojke koje postaju maligne. Rano otkrivanje i efikasno liječenje ključni su za povećanje šansi za uspješan oporavak.  

Šta je karcinom dojke?

Karcinom dojke započinje kada ćelije u dojci počnu nekontrolisano rasti, formirajući tumor koji se može vidjeti na rendgenu ili osjetiti kao čvorić. Različiti dijelovi dojke mogu biti početna tačka za razvoj karcinoma. Najčešći su duktalni karcinomi, koji počinju u kanalićima dojke, i lobularni karcinomi, koji počinju u žlijezdama koje proizvode mlijeko. 

Benigni i maligni tumori 

Važno je razlikovati benigne i maligne tumore dojke. Benigni tumori nisu karcinomi i ne šire se izvan dojke. Iako obično nisu opasni po život, neki od njih mogu povećati rizik od nastanka i razvoja karcinoma dojke. Zbog toga je bitno da svaki čvor ili promjena u dojci bude pregledana od strane ljekara.

Benigne kvržice na dojkama su česte kod žena, a fibrocistične promjene su glavni uzrok. Većina ovih kvržica ne predstavlja opasnost i često nestaju same. Međutim, važno je da se svaka kvržica provjeri kod ljekara kako bi se isključila mogućnost karcinoma.

Rizik od benignih tumora dojke povećava se kod osoba sa porodičnom historijom karcinoma dojke ili benignih bolesti dojke, kod onih koji koriste hormonsku nadomjesnu terapiju ili imaju hormonsku neravnotežu. Najčešći tipovi benignih tumora su:

 • Fibroadenom- najčešći benigni tumor dojke je fibroadenom koji se uobičajeno javlja kod djevojaka nakon puberteta. Može se pojaviti u samo jednoj dojci ili u rjeđim slučajevima u obje. Fibroadenomi se najčešće smanjuju sami od sebe stoga je potrebno pratiti njihovu veličinu redovitim pregledima.
 • Lipom- bezbolna vrsta tumora od zrelih masnih ćelija koji je moguće napipati prstima rjeđi je oblik dobroćudnog tumora dojke. Ako dođe do nekontrolisanog rasta, moguća je i operacija kako bi se hirurški uklonio.

Kako se karcinom dojke širi?

Karcinom dojke se širi na dva načina: kroz tkivo dojke ili limfni sistem. Limfni sistem, koji je dio imunog sistema, igra ključnu ulogu u širenju karcinoma. Kada se ćelije karcinoma prošire na limfne čvorove, postoji veća vjerovatnoća da će se proširiti i na druge dijelove tijela.

Razumijevanje i prepoznavanje karcinoma dojke: Ključni faktori i simptomi

Kako prepoznati karcinom dojke?

Karcinom dojke se često ne manifestuje bolom. Umjesto toga, treba obratiti pažnju na:

 • Palpabilne čvorove u dojci,
 • Promjene na koži dojke, uključujući uvlačenje kože i bradavice,
 • Asimetriju u prikazu potkožnih vena ili promjene na koži koja ima izgled poput „kore narandže”,
 • Krvavi iscjedak iz bradavice, posebno ako je karcinom u mliječnim kanalima,
 • Uvećane limfne čvorove u pazuhu i regiji ispod ključne kosti.

Prevencija i rano otkrivanje

Rano otkrivanje karcinoma dojke može značajno povećati šanse za uspješno liječenje. Prvenstveno samopregled, kao i redovne kontrole i mamografije su ključan faktor u prevenciji i ranom dijagnostificiranju karcinoma dojke. Poznavanje vlastitog tijela i primjećivanje bilo kakvih promjena može dovesti do rane dijagnoze i poboljšati šanse za izliječenjem.

Faktori rizika

Neki od glavnih faktora rizika za razvoj karcinoma dojke uključuju genetsku predispoziciju, starost, hormonske faktore, historiju bolesti i stil života. Iako se neki faktori rizika, poput genetike, ne mogu kontrolisati, promjene u načinu života, kao što su zdrava ishrana i redovna fizička aktivnost, mogu smanjiti rizik. Faktori rizika od nastanka karcinoma dojke također uključuju:

 • Spol – Iako se karcinom dojke češće javlja kod žena, važno je napomenuti da se karcinom dojke može pojaviti i kod muškaraca.
 • Životna dob – skoro polovina novih slučajeva karcinoma dojke javlja se kod osoba između 55 i 75 godina. Učestalost obolijevanja raste poslije 40. godine, dok je kod žena mlađih od 20 godina karcinom veoma rijedak.
 • Genetika – postojanje karcinoma dojke u porodici, posebno po ženskoj liniji, može značajno povećati rizik. Mutacije gena kao što su BRCA-1 i BRCA-2 igraju značajnu ulogu.
 • Reproduktivna historija – rana trudnoća, porođaj prije 30. godine i dojenje mogu imati zaštitnu ulogu.
 • Menstrualni ciklus – rana menstruacija i kasna menopauza, zbog dužeg izlaganja estrogenima, mogu povećati rizik od raka dojke.
 • Gojaznost, posebno kod  žena u postmenopauzi, može povećati rizik od nastanka karcinoma dojke zbog utjecaja estrogena.
 • Izlaganje jonizujućem zračenju može povećati rizik, naročito kod mlađih osoba.
 • Savremeni oralni kontraceptivi ne povećavaju značajno rizik, ali hormonska terapija u menopauzi može umjereno povećati rizik.
 • Povećana konzumacija alkohola je također jedan od faktor rizika.
 • Redovna fizička aktivnost smanjuje rizik od nastanka karcinoma dojke.

Liječenje karcinoma dojke

Liječenje karcinoma dojke varira u zavisnosti od stadijuma i tipa karcinoma. Hirurgija, radioterapija, kemoterapija, hormonska terapija i ciljana terapija predstavljaju neke od opcija liječenja karcinoma dojke. Tok liječenja zavisi od mnogih faktora, uključujući stadij karcinoma, opće zdravlje pacijenta, i specifične karakteristike tumora.

Psihološki aspekti

Dijagnoza karcinoma dojke može imati snažan psihološki utjecaj na ženu i njene najbliže. Podrška porodice, prijatelja i profesionalnih savjetnika može biti od neprocjenjive važnosti. Podrška u obliku grupa za samopomoć i savjetovanje može pomoći u suočavanju sa bolešću.

Zaključak

Karcinom dojke ostaje veliki izazov, ali napredak u liječenju i povećana svijest o važnosti rane dijagnoze doprinose sve boljim ishodima. Edukacija, preventivni pregledi i podrška zajednice ključni su u borbi protiv ove bolesti. Uloga svakog pojedinca u prevenciji i ranoj dijagnozi ne može biti precijenjena, jer pravovremeno djelovanje može spasiti život.