Ako klinički pregledi ili radiološka analiza ukažu na potencijalno prisustvo raka dojke, vaš ljekar može preporučiti iglenu biopsiju dojke (CNB) radi tačne dijagnoze. Ovaj postupak se često preferira jer omogućava dobijanje veće količine tkiva dojke nego aspiracijska biopsija finom iglom (FNA), te ne zahtijeva operativni zahvat.

Tokom ove procedure, doktor koristi šuplju iglu za uzimanje uzoraka tkiva iz sumnjivih područja. Biopsija se može izvesti ovisno o palpacijskom nalazu tumora ili pomoću radioloških pretraga.

 

Šta podrazumijeva iglena biopsija dojke?

U postupku CNB, ljekar koristi šuplju iglu za uzimanje uzoraka iz sumnjivih područja otkrivenih tokom kliničkog pregleda ili radioloških pretraga. Igle su ponekad povezane s mehaničkim uređajem koji omogućava brzo pomicanje igle unutra i van, ili su povezane s usisnim uređajem koji pomaže u izvlačenju tkiva u iglu (vakuum-asistirana biopsija jezgra).

Uzima se nekoliko malih cilindričnih uzoraka tkiva.

Iglena biopsija dojke

Doktor može voditi iglu osjećajem kvržice ili uz pomoć radioloških metoda, kao što su:

• Mamografija (poznata kao stereotaktička biopsija)
• Ultrazvuk
• MRI

Izbor radiološke metode ovisi o tome koja metoda najbolje prikazuje sumnjivo područje i koja je najudobnija za pacijenta.

 

Što očekivati od CNB?

Tokom iglene biopsije

CNB se obično provodi kao ambulantni zahvat, u ordinaciji. Postupak je brz, ali može potrajati duže ako je potrebno koristiti radiološke pretrage ili posebne vrste CNB-a.

Ako se biopsija provodi uz pomoć radioloških metoda, možete sjediti, ležati na boku ili licem prema dolje na posebnom stolu s otvorima za dojke, ovisno o vrsti snimanja. Potrebno je da ostanete mirni tokom zahvata.

Bez obzira na vrstu CNB-a, najprije se daje lokalna anestezija tankom iglom. Ponekad se napravi mali rez na dojci za umetanje biopsijske igle. Tokom umetanja igle može se osjetiti pritisak. Radiološka pretraga može se koristiti za precizno vođenje igle.

Uobičajeno je postavljanje malog markera (klipa) u područje biopsije koji se može vidjeti na mamografiji ili drugim radiološkim testovima, što omogućava precizno lociranje područja za daljnje liječenje ili nadzor. Marker je nevidljiv i siguran za MRI te ne aktivira detektore metala.

Nakon uzimanja uzorka, igla se izvlači. Obično nisu potrebni šavovi, ali može se primijeniti pritisak za zaustavljanje krvarenja. Područje se zatim prekriva sterilnim zavojem.

 

Nakon iglene biopsije

Moguće je da će vam biti preporučeno da izbjegavate intenzivne fizičke aktivnosti nekoliko dana, no očekuje se da ćete ubrzo biti sposobni vratiti svojim redovnim aktivnostima. Upute će vam pružiti doktor ili medicinska sestra.

CNB postupak može rezultirati blagim krvarenjem, pojavom modrica ili otoka, što može prividno povećati kvržicu na mjestu biopsije. Obično nema potrebe za zabrinutošću jer će ti simptomi vremenom nestati. Osoblje će vas uputiti o pravilnoj njezi mjesta biopsije i kada ih kontaktirati u slučaju bilo kakvih komplikacija. Tipično, CNB ne rezultira trajnim ožiljcima.

 

Vrste iglenih biopsija vođenih slikovnim metodama

Postoje tri glavne vrste:

• Stereotaktička (vođena mamogramom ili tomosintezom)
• Vođena ultrazvukom
• Vođena MRI-om

Najbolji tip biopsije za vas ovisi o tome koja metoda najbolje prikazuje sumnjivo područje i koja je najudobnija za vas.

 

Stereotaktička iglena biopsija

Tokom ovog postupka, ljekar koristi mamografske snimke iz različitih uglova kako bi odredio mjesto za biopsiju. Kompjuter analizira ove snimke i određuje preciznu lokaciju za umetanje vrha igle u sumnjivo područje. Ovaj metod se često primjenjuje za ispitivanje sumnjivih mikrokalcifikacija (malih nakupina kalcija) ili malih tvorbi koje nisu jasno vidljive na ultrazvuku.

Moguće je da ćete tijekom zahvata sjediti, ležati na boku ili na trbuhu, pri čemu će dojka biti pozicionirana kroz otvor na stolu.

Dojka se smješta u mamografski uređaj, stisne se, i snima, osiguravajući vidljivost sumnjivog područja. Nakon toga, područje se čisti i aplicira lokalna anestezija. Biopsijski uređaj se postavlja, a potom se snimaju dodatne slike kako bi se potvrdila tačna pozicija uređaja za uzimanje uzoraka. Uzima se više uzoraka tkiva.

Nakon zahvata, uređaj se uklanja i u područje biopsije se stavlja marker (klip). Zatim se izvodi dodatni mamogram kako bi se potvrdio položaj markera.

 

Iglena biopsija vođena ultrazvukom

Pri ovom postupku, doktor koristi ultrazvuk za vizualizaciju područja koje treba bioptirati. Ovo se obično izvodi dok ležite na leđima ili blago okrenuti na bok, s rukom podignutom iznad glave.

Najprije se izvodi ultrazvuk kako bi se vidjelo područje za biopsiju. Koža se zatim čisti i daje lokalna anestezija. Ultrazvuk se koristi za precizno vođenje igle u željeno područje. Može se osjetiti pritisak dok igla ulazi. Obično se uzima nekoliko uzoraka tkiva.

Marker za biopsiju (klip) se postavlja u područje biopsije, a zatim se obično radi mamogram kako bi se potvrdila ispravnost postavljanja markera.

 

Iglena biopsija vođena MRI-om

Za ovu vrstu biopsije, ljekar koristi MRI za identifikaciju i bioptiranje sumnjivog područja, posebno kada abnormalnosti nisu vidljive na mamogramu ili ultrazvuku. Tokom postupka, ležat ćete na trbuhu na MRI stolu s rukama iznad glave. Dojka se komprimira tokom zahvata.

Sto se potom pomiče unutar MRI skenera i vrše se snimke. Nakon toga ćete primiti kontrastno sredstvo kroz IV kako bi sumnjivo područje bilo bolje vidljivo, te se snimaju dodatne snimke.

Kada se identificira sumnjivo područje, koža se čisti i daje lokalna anestezija, a biopsijski uređaj se pažljivo uvodi u dojku. Uobičajeno je osjetiti pritisak dok se to odvija.

Nakon toga se snimaju dodatne MRI snimke kako bi se potvrdilo pravilno postavljanje uređaja za uzimanje uzoraka. Uzima se više biopsijskih uzoraka, a uređaj se nakon toga uklanja.

Marker za biopsiju (klip) se postavlja u područje, a obično se izvodi mamogram nakon biopsije kako bi se potvrdila točna pozicija markera.

 

Šta otkriva iglena biopsija?

Patolog analizira biopsijski uzorak tkiva da bi utvrdio postojanje kancerogenih stanica. CNB tipično precizno identificira prisustvo karcinoma u tkivu, iako ponekad može propustiti detektirati neke vrste raka.

Upitajte svog doktora kada možete očekivati rezultate biopsije. Ukoliko rezultati CNB-a nisu dovoljno jasni za postavljanje dijagnoze, može biti potrebno ponoviti postupak ili provesti detaljniju biopsiju, poput hirurške biopsije.

 

Više sličnih tema pročitajte na našem Blogu.

Izvor: American Cancer Society