Centar za dojku

Karcinom dojke: prevencija, dijagnoza i liječenje

Breast cancer awareness. Pink ribbon sign. Breast cancer October awareness month campaign poster: ribbon sign and woman silhouette

 

 

Karcinom dojke predstavlja jedan od najvećih zdravstvenih izazova u modernom društvu među ženskom populacijom, kao i, iako rjeđe, među muškarcima. Karcinom dojke je transformacija zdravih ćelija iz dojke koje postaju maligne. Rano otkrivanje i efikasno liječenje ključni su za povećanje šansi za uspješan oporavak.  

Šta je karcinom dojke?

Karcinom dojke započinje kada ćelije u dojci počnu nekontrolisano rasti, formirajući tumor koji se može vidjeti na rendgenu ili osjetiti kao čvorić. Različiti dijelovi dojke mogu biti početna tačka za razvoj karcinoma. Najčešći su duktalni karcinomi, koji počinju u kanalićima dojke, i lobularni karcinomi, koji počinju u žlijezdama koje proizvode mlijeko. 

Benigni i maligni tumori 

Važno je razlikovati benigne i maligne tumore dojke. Benigni tumori nisu karcinomi i ne šire se izvan dojke. Iako obično nisu opasni po život, neki od njih mogu povećati rizik od nastanka i razvoja karcinoma dojke. Zbog toga je bitno da svaki čvor ili promjena u dojci bude pregledana od strane ljekara.

Benigne kvržice na dojkama su česte kod žena, a fibrocistične promjene su glavni uzrok. Većina ovih kvržica ne predstavlja opasnost i često nestaju same. Međutim, važno je da se svaka kvržica provjeri kod ljekara kako bi se isključila mogućnost karcinoma.

Rizik od benignih tumora dojke povećava se kod osoba sa porodičnom historijom karcinoma dojke ili benignih bolesti dojke, kod onih koji koriste hormonsku nadomjesnu terapiju ili imaju hormonsku neravnotežu. Najčešći tipovi benignih tumora su:

Kako se karcinom dojke širi?

Karcinom dojke se širi na dva načina: kroz tkivo dojke ili limfni sistem. Limfni sistem, koji je dio imunog sistema, igra ključnu ulogu u širenju karcinoma. Kada se ćelije karcinoma prošire na limfne čvorove, postoji veća vjerovatnoća da će se proširiti i na druge dijelove tijela.

Razumijevanje i prepoznavanje karcinoma dojke: Ključni faktori i simptomi

Kako prepoznati karcinom dojke?

Karcinom dojke se često ne manifestuje bolom. Umjesto toga, treba obratiti pažnju na:

Prevencija i rano otkrivanje

Rano otkrivanje karcinoma dojke može značajno povećati šanse za uspješno liječenje. Prvenstveno samopregled, kao i redovne kontrole i mamografije su ključan faktor u prevenciji i ranom dijagnostificiranju karcinoma dojke. Poznavanje vlastitog tijela i primjećivanje bilo kakvih promjena može dovesti do rane dijagnoze i poboljšati šanse za izliječenjem.

Faktori rizika

Neki od glavnih faktora rizika za razvoj karcinoma dojke uključuju genetsku predispoziciju, starost, hormonske faktore, historiju bolesti i stil života. Iako se neki faktori rizika, poput genetike, ne mogu kontrolisati, promjene u načinu života, kao što su zdrava ishrana i redovna fizička aktivnost, mogu smanjiti rizik. Faktori rizika od nastanka karcinoma dojke također uključuju:

Liječenje karcinoma dojke

Liječenje karcinoma dojke varira u zavisnosti od stadijuma i tipa karcinoma. Hirurgija, radioterapija, kemoterapija, hormonska terapija i ciljana terapija predstavljaju neke od opcija liječenja karcinoma dojke. Tok liječenja zavisi od mnogih faktora, uključujući stadij karcinoma, opće zdravlje pacijenta, i specifične karakteristike tumora.

Psihološki aspekti

Dijagnoza karcinoma dojke može imati snažan psihološki utjecaj na ženu i njene najbliže. Podrška porodice, prijatelja i profesionalnih savjetnika može biti od neprocjenjive važnosti. Podrška u obliku grupa za samopomoć i savjetovanje može pomoći u suočavanju sa bolešću.

Zaključak

Karcinom dojke ostaje veliki izazov, ali napredak u liječenju i povećana svijest o važnosti rane dijagnoze doprinose sve boljim ishodima. Edukacija, preventivni pregledi i podrška zajednice ključni su u borbi protiv ove bolesti. Uloga svakog pojedinca u prevenciji i ranoj dijagnozi ne može biti precijenjena, jer pravovremeno djelovanje može spasiti život.

Exit mobile version