Naše usluge

Šta je UZV pregled dojke?
Ultrazvuk je vrsta tehnike snimanja koja stvara slike vaših dojki u realnom vremenu. Prilikom pregleda nema štetnog zračenja.

Kada se koristi UZV pregled dojke?
Ultrazvukom dojke dijagnosticiraju se kvržice u dojci, upala dojke, karcinom dojke, bolnost dojke, iscjedak iz dojke, implantata, crvenilo dojke, dojke gustog žljezdanog parenhima, procjenjuje se proširenost karcinoma, procjenjuje se stanje implantata u grudima te druga patološka stanja u dojkama.

Kako se pripremiti za pregled dojke?
Ako je moguće, na pregled dojke naručite se između 5. i 10. dana menstrualnog ciklusa. Donesite svoje prethodne nalaze i slike kako bismo mogli komparirati jesu li nastupile promjene. Prije pregleda NEMOJTE koristiti dezodorans, antiperspirant, pudere, losion, kreme i parfem na grudi ili pazuhe jer ako će te trebati drugi pregled kao što su mamografija ili magnetna rezonancija metalne čestice u navedenim stvarima bit će vidljive na pregledu i mogu uzrokovati dijagnostičku dilemu, ali za sve detaljnije upute bit ćete obaviješteni prilikom naručivanja.
Također je važno sa sobom donijeti (ako imate) svoju historiju bolesti, tj. nalaze i slike vezane uz vaš pregled.

Šta možete očekivati tokom UZV pregleda?
Legnut ćete se na stol, ljekar će staviti gel na vašu kožu. Uobičajen ultrazvučni pregled može trajati i više od 15 minuta.

Koji su rizici?
Nema poznatih rizika za ultrazvučni pregled.

Kada ću dobiti rezultate?
Ljekar će odmah poslije vašeg pregleda napisati nalaz te Vam ga usmeno i pismeno objasniti.

U slučaju sumnjivih promjena tkiva nudimo daljnje dijagnostičke metode, radimo citološke punkcije i CORE biopsije te tako na jednom mjestu dobijete kompletnu obradu.

Šta je digitalna mamografija?
Digitalna mamografija je standardna tehnika snimanja dojki i jedan od najčešćih pregleda u dijagnostici dojke.

Ko bi trebao na digitalnu mamografiju i zašto?
Svaka žena koja ide na redovite preglede dojki trebala bi jednom godišnje odabrati mamografiju ili neku drugu dijagnostičku metodu koja se koristi u dijagnostici bolesti dojke.

Više o pripremi za pregled dojke

Šta je tomosinteza ili 3d digitalna mamografija?

Trodimenzionalna mamografija (digitalna tomosinteza dojki, digitalna tomosinteza ili tomosinteza) je najnovija tehnika snimanja u dijagnostici dojki.

3D mamografija

3-D mamografija je najnovija tehnologija koja koristi veliki broj projekcija iz više uglova svake dojke te tako ljekarima daje jasniju sliku zbivanja u samoj dojci. Dojka je pozicionirana na isti način kao kod konvencionalne mamografije ali se primjenjuje znatno manji pritisak. Drugi naziv za ovu pretragu je tomosinteza.

2D vs 3D mamografija

Konvencionalni mamogram stvara dvodimenzionalnu sliku dojke iz dvije rendgenske slike svake dojke. Studije su dokazale kako 3-D mamografijom doktori detektuju više karcinoma od tradicionalnih 2-D mamografijama te također smanjuju broj lažnih pozitivnih nalaza. Lažno pozitivan nalaz je termin koji se upotrebljava kada mamografska slika pokazuje abnormalno područje koje izgleda kao rak, ali se ispostavi da je tkivo normalno. Sumnjivo područje obično zahtijeva praćenje, dodatne testove i dodatne postupke, uključujući moguću biopsiju. Postoje psihički, fizički i ekonomski troškovi koji dolaze s lažno pozitivnim nalazima, a tomosintezom ili 3d mamografijom ih značajno reduciramo.

Ko bi trebao 3-D mamografiju i zašto?

Svaka žena koja ide na redovite preglede dojki trebala bi uzeti u obzir i 3-D mamografiju. Tomosinteza je posebno korisna kod žena sa gustim tkivom dojke jer ovaj pregled pruža jasniju sliku same dojke od klasične mamografije.

Koji su rizici povezani sa 3-D mamografom?

3-D mamografija koristi istu količinu zračenja kao tradicionalni mamograf.

Šta žene mogu očekivati?

Postupak se ne razlikuje puno od klasične mamografije. Posebno kvalifikovani radiološki tehničar postavit će vašu dojku u jedinicu mamografije, tj. područje snimanja. Vaša će dojka biti postavljena na posebnu platformu i stisnuta plastičnim nosačem kako bi se tkivo dojke pravilno rasporedilo te kako ne bi došlo do preklapanja struktura unutar dojke. Tehničar će postupno komprimirati vašu dojku te potom napraviti snimke.

Zapamtite kako što bolja kompresija omogućava bolju kvalitetu slike.

Šta je kontrastna mamografija (Contrast-Enhanced Mammography – CEM)?

Kontrastna mamografija (CEM) je nova dijagnostička metoda u borbi protiv raka dojke. Pretraga izgleda isto kao i standardna mamografija samo što se koristi jodno neionsko intravenozno (IV) kontrastno sredstvo kako bi se poboljšala dijagnostička tačnost. Neki karcinomi koji se možda neće vidjeti na standardnoj mamografiji (sada će se snimiti prije i poslije kontrastne slike), a prilikom davanja kontrastnog sredstva pokazat će se protok kontrasta tokom vremena. Brzo rastući tj. agresivni tumori zahtijevaju povećanu opskrbu krvlju (zbog svoga ubrzanog rasta) te će se kontrastno sredstvo izrazito brzo nakupiti u takvim područjima te će se i brzo isprati, dok benigni tumori imaju sporo nakupljanje kontrastnog sredstva.

Ko bi trebao kontrastnu mamografiju i zašto?

Svaka žena koja ide na redovite preglede dojke trebala bi uzeti u obzir i kontrastnu mamografiju. Kontrastna mamografija je posebno korisna kod žena s gustim tkivom dojke te sumnjivim lezijama parenhima dojke.

Koje su prednosti kontrastne mamografije?

Po dosadašnjim istraživanjima kontrastna mamografija je slična, a neka istraživanja kažu i podjednaka s MR pregledom dojki u detekciji karcinoma dojke, no navode da je sigurno superiornija od ultrazvuka dojke i standardne mamografije. U komparaciji s MR pregledom dojke, kontrastna mamografija je jeftinija i ne mora se ulaziti u MR uređaj, ali naveli bi također da pregled kraće traje, no u našoj klinici koristimo FAST MR protokol koji MR pregled dojke skraćuje na svega 7 minuta.

Koji su rizici povezani s kontrastnom mamografijom?

Kontrastna mamografija koristi nešto veću količinu zračenja (x-zrake) nego standardni mamograf. Žene s poremećenom bubrežnom funkcijom (vrijednost glomerularne filtracije) neće moći primiti kontrastno sredstvo jer se isto izlučuje preko bubrega.

Šta žene mogu očekivati?

Postupak se ne razlikuje puno od klasične mamografije. Posebno kvalificirani radiološki tehničar postavit će vašu dojku u jedinicu mamografije, tj. područje snimanja. Vaša će dojka biti postavljena na posebnu platformu i stisnuta plastičnim nosačem kako bi se tkivo dojke pravilno rasporedilo te kako ne bi došlo do preklapanja struktura unutar dojke. Tehničar će postupno komprimirati vašu dojku te potom napraviti snimke. Nakon toga će se aplicirati kontrastno sredstvo te će se snimanje još jednom ponoviti.

Zapamtite kako što bolja kompresija omogućuje bolju kvalitetu slike.

Više o pripremi za pregled dojke

Više o iv. kontrastu i pripremi

Šta je citološka punkcija dojke?

Citološka punkcija dojke je minimalno invazivna dijagnostička procedura koja se koristi za dobijanje uzoraka ćelija iz sumnjivog područja u dojci, obično otkrivenog tokom fizičkog pregleda, mamografije ili ultrazvuka.

Kako se pripremiti za postupak?

Prije postupka, obavijestite svog ljekara o bilo kojim lijekovima koje uzimate, alergijama ili ako ste ranije imali komplikacija pri uzimanju uzoraka krvi. Obično se savjetuje izbjegavanje aspirina ili drugih antikoagulansa nekoliko dana prije zahvata.

Kako se izvodi citološka punkcija dojke?

Tokom postupka, pacijentica leži na leđima ili sjedi. Ljekar primjenjuje lokalni anestetik na područje punkcije kako bi se smanjila nelagoda. Zatim se tanka igla ubacuje u sumnjivo područje dojke, obično uz pomoć ultrazvuka, kako bi se osigurala tačnost. Uzorci ćelija se aspiriraju i šalju na citološku analizu.

Boli li citološka punkcija dojke?

Većina pacijentica osjeća minimalnu nelagodu ili pritisak tokom postupka. Lokalni anestetik značajno smanjuje bol pri ubodu igle.

Koji su rizici ili komplikacije povezane s postupkom?

Citološka punkcija dojke je siguran postupak s rijetkim komplikacijama. Međutim, kao i kod svih medicinskih postupaka, postoji mali rizik od infekcije, krvarenja ili hematoma na mjestu punkcije.

Kada se mogu očekivati rezultati i šta oni znače?

Rezultati se obično dostavljaju u roku od nekoliko dana. Citološki nalaz će klasificirati ćelije na benigne, atipične, sumnjive ili maligne. Ovisno o rezultatima, može se preporučiti dalje praćenje, dodatna dijagnostička testiranja ili liječenje.

Šta je iglena (CORE) biopsija?

To su manji invazivni postupci tokom kojih se uzima uzorak iz tkiva ili samo tkivo kako bi se obradilo citološki ili histološki ovisno o procjeni ljekara.

Kada se ovi postupci primjenjuju?

Ako se tokom pretrage (UZV-a, mamografije, CT-a ili MR-a) otkrije lezija za koju ljekar smatra da bi se dalje trebala obraditi.

Kako se izvode punkcija ili CORE biopsija?

Najčešće se izvode pomoću aparata na kojem je lezija otkrivena.

  • Biopsija vođena ultrazvukom (UZV).
  • Biopsija vođena magnetnom rezonancom (MR).
  • Biopsija vođena kompjuteriziranom tomografijom (CT).
  • Biopsija vođena mamografom/tomosintezom- stereotaksija.

Punkcije se vrše također pomoću navedenih uređaja, ali najčešće se vrši citopunkcija vođena ultrazvukom (UZV).

Šta je punkcija i CORE biopsija?
To su manji invazivni postupci tokom kojih se uzima uzorak iz tkiva ili samo tkivo kako bi se obradilo citološki ili histološki ovisno o procjeni ljekara.

Kada se ovi postupci primjenjuju?
Ako se tokom pretrage (UZV-a, mamografije, CT-a ili MR-a) otkrije lezija za koju ljekar smatra da bi se dalje trebala obraditi.

Kako se izvode punkcija ili CORE biopsija?
Najčešće se izvode pomoću aparata na kojem je lezija otkrivena.
Biopsija vođena ultrazvukom (UZV).
Biopsija vođena magnetnom rezonancom (MR).
Biopsija vođena kompjuteriziranom tomografijom (CT).
Biopsija vođena mamografom/tomosintezom- stereotaksija.

Punkcije se vrše također pomoću navedenih uređaja, ali najčešće se vrši citopunkcija vođena ultrazvukom (UZV).

Šta je imunohistokemijska analiza i kako se koristi u dijagnostici raka dojke?

Imunohistokemijska (IHC) analiza je laboratorijski postupak koji koristi antitijela za otkrivanje specifičnih proteina u uzorcima tkiva. U kontekstu raka dojke, ova analiza se koristi za identifikaciju prisutnosti estrogenih i progesteronskih receptora, HER2 proteina, te Ki67, koji su ključni markeri u određivanju vrste raka dojke i odabira odgovarajuće terapije.

Šta znači pozitivnost na estrogen i progesteronske receptore (ER i PR)?

Pozitivnost na ER i PR ukazuje na to da se rak dojke može stimulisati estrogenom i/ili progesteronom. Ovo je važno jer tumori koji su pozitivni na ove receptore obično reaguju na hormonsku terapiju, što može biti ključni dio plana liječenja.

Kako se interpretira HER2 status i zašto je bitan?

HER2 je protein koji može poticati rast tumora. HER2 pozitivni tumori su često agresivniji. Poznavanje HER2 statusa je ključno jer postojanje odobrenih ciljanih terapija za HER2 pozitivne tumore znači da se može primijeniti specifična terapija koja cilja ovaj protein.

Šta nam govori Ki67 marker?

Ki67 je marker koji se koristi za procjenu proliferativne aktivnosti tumora, odnosno brzine s kojom se tumorske stanice dijele. Visoka ekspresija Ki67 može ukazivati na agresivniji tumor i može biti važna u odlučivanju o intenzivnijem tretmanu.

U slučaju da Vaš hirurg traži markaciju tumora u dojci kako bi znao gdje se tumor nalazi.

Usluga “drugog mišljenja” predstavlja vrlo važan korak u procesu dijagnostičke evaluacije. Ako ste već dobili dijagnostički nalaz, ali želite dodatnu sigurnost ili pojašnjenje, ovaj pristup omogućava vam da drugi stručnjak pregleda vaše snimke i pruži nezavisnu procjenu. Ovo može biti posebno korisno u kompleksnim slučajevima ili kada su preporučene dalje intervencije. Proces je jednostavan: vaši postojeći radiološki snimci se koriste za detaljan izvještaj i, ako je potrebno, preporuke za daljnje postupanje. Ova usluga pojačava transparentnost i sigurnost pacijenta, te osigurava sveobuhvatnu i multidisciplinarnu brigu o pacijentu.

Brinite o sebi

Redovni pregledi dojki i posjete specijaliziranom dijagnostičkom centru ključni su za rano otkrivanje mogućih abnormalnosti ili bolesti, uključujući rak dojke. Rana dijagnoza povećava šanse za uspješno liječenje i oporavak, pružajući vam i vašim najbližima mir i bolje dugoročne zdravstvene ishode.

Mamografija

mamografija

Mamografija je zlatni standard u otkrivanju raka dojke zbog jednostavnosti, cijene i korisnosti. Obavlja se na rendgenskom aparatu – mamografu, čiji se rad temelji na korištenju ionizirajućih ili tzv. X-zraka. Može otkriti rak dojke dvije godine prije nego što tumor postane opipljiv, prije pojave bilo kojih znakova ili simptoma bolesti.