dojke

  • samopregled dojki

Samopregled dojki

Šta podrazumijeva samopregled dojki? Samopregled dojki je tehnika koja obuhvata

Samopregled dojki2024-06-11T18:08:31+02:00

Bol u dojkama

Bol u dojkama (mastalgija) može se opisati kao osjetljivost, pulsiranje,

Bol u dojkama2023-09-18T12:08:10+02:00
Go to Top