Samopregled dojki

Šta podrazumijeva samopregled dojki? Samopregled dojki je tehnika koja obuhvata