Bol u dojkama

Bol u dojkama (mastalgija) može se opisati kao osjetljivost, pulsiranje,