Pitanja za vašeg doktora o raku dojke

Važno je imati otvoren i iskren razgovor sa svojim ljekarima