Iglena biopsija dojke

Ako klinički pregledi ili radiološka analiza ukažu na potencijalno prisustvo